Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1810/18-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1809/18-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1799 / 18-6-2014 ΚΒΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1820/18-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1821/18-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1818/18-6-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1819/18-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1814/18-06-2014 EΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1817/18-06-2014 EΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1816/18-06-2014 EΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1815/18-06-2014 EΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1824 / 18-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1823 / 18-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1822 / 18-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1827 / 18-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1796/18-6-14 Φ.Μ.Α.
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1818/18-06-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1795/18-06-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1798/18-06-2014 ΚΒΣ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1807/18-06-2014 ΦΠΑ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1797/18-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-06-2014 18-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1806/18-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1785 / 17-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1793/17.06.14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1792/17.06.14 ΕΕΤΗΔΕ 2011-12
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1794 / 17-6-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Φ.Α.Σ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1787 / 17-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1786 / 17-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1762/17-6-14 Φ.Α.Π.
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1791/17-06-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1782/17-06-2014 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΕΡΔΩΝ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1788/17-06-2014 ΚΦΑΣ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1783/17-06-2014 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΕΡΔΩΝ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1779/17-06-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1781/17-06-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ν.820/78
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1780/17-06-2014 ΦΠΑ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1777/17-06-2014 ΚΒΣ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1778/17-06-2014 ΚΒΣ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1789/17.06.2014 ΕIΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1790/17.06.2014 ΕIΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
17-06-2014 17-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1784/17-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-06-2014 16-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1766/16-06-14 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
16-06-2014 16-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1770/16-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
16-06-2014 16-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1767/16-06-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
16-06-2014 16-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1764 / 16-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2014 16-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1769/16-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-06-2014 16-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1765 / 16-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2014 16-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1763 / 16-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2014 16-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1739/16.06.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2011
16-06-2014 16-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1761/16-6-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ