Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2010/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/13 – ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΤΜ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2011/10-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2008/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2009/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2005/10-04-2018 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν.3943/11, 4174/13, 4337/15 & 4446/16
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2007/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13- ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2006/10-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2003/10-04-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2004/10-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.4446/2016 -ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2002/10-04-2018 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2001/10-4-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2000/10-4-2018 Μεταβίβαση μετοχών
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1998/10-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1999/10-4-2018 ΦΠΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1997/10-04-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1996/10-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1994/10-04-2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΦΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4446/16
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1995/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΦΕ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1991/10-04-2018 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1993/10-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1992/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13
05-04-2018 05-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1989/05-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Κ.Φ.Δ – ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
05-04-2018 05-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1990/05-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58Α Ν.4174/2013 – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Π
05-04-2018 05-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1988/05-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1987/04-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1986/04-04-2018 ΚΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4446/2016
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1984/04-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 5 Ν.2523/1997 & ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015 – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1985/04-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 5 Ν.2523/1997 & ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015 – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1983/04-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1981/04-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1982/04-04-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΦΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1979/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1980/04-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1976/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1978/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1977/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1973/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1975/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1974/04-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1970/04-04-2018 ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1972/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1971/04-04-2018 ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1969/04-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ –ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1968/04-04-2018 Φ.Μ.Α
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1966/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1965/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1964/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1963/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟ 79 Ν. 4472/17) – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1962/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟ 79 Ν. 4472/17) – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1960/03-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ