Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1961/03-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1959/03-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1958/03-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1957/03-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1956/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1955/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α, ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1954/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α, ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1952/03-04-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1953/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α, ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1949/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1951/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1950/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1947/03-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1948/03-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1944/03-04-2018 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1946/03-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1945/03-04-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1942/03-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1943/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –– ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΕΔΑΠΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1939/03-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1941/03-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1940/03-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1936/03-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1938/03-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1937/03-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1934/03-04-2018 Φ.Α.Π
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1935/03-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1932/03-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1933/03-04-2018 Φ.Α.Π
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1930/03-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1931/03-04-2018 Ε.Τ.ΑΚ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1929/03-04-2018 Φ.Α.Π
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1928/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
03-04-2018 03-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1967/03-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1914/02-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1926/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1927/02-04-2018 ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1924/2-4-2018 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1925/02-04-2018 ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1923/2-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1922/02-04-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1921/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν. 4174/13 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1920/02-04-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1918/02-04-2018 Φ.Μ.Α
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1919/02-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1917/02-04-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΝ ΟΦΕΙΛΩΝ – 2Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1915/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7Ν.4337/2015, ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΦΠΑ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1916/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7Ν.4337/2015 ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1912/30-03-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1913/30-03-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ