Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6250/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΦΑ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6236/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6235/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6219/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6224/11-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν.4337/2015
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6293/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6294/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6292/11-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6291/11-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6290/11-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6282/11-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6276/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6275/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6213/08-12-2017 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6216/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6215/08-12-2017 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6211/08-12-2017 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6212/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν.4337/2015
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6208/08-12-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. β’ Ν.4337/2015
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6209/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Λήπτης εικονικών
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6206/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6207/08-12-2017 ΦΠΑ – Λήπτης εικονικών
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6203/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6205/08-12-2017 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6204/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6200/08-12-2017 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6202/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6201/08-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΝ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6217/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6214/08-12-2017 ΦΠΑ - Πρόστιμο άρθ 35 ν.2238/94 πίνακα ΕΚΚΟ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6210/08-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6199/07-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΜΒΑΣΜΑ
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6196/07-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6198/07-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6197/07-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6192/07-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6195/07-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6194/07-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6193/07-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6190/07-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6191/07-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6187/07-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6189/07-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6188/07-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6184/07-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6186/07-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6185/07-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6183/07-12-2017 ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
06-12-2017 06-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6181/06-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
06-12-2017 06-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6182/06-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ