Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΝΦΙΑ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693 / 3-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 691 / 3-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 690 / 3-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 689 / 3-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695/03-03-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696/03-03-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 694/03-03-2016 ΕΝΦΙΑ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692 / 3-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 697 / 3-3-2016 ΕΝΦΙΑ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696 / 3-3-2016 ΕΝΦΙΑ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695 / 3-3-2016 ΕΝΦΙΑ
03-03-2016 03-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 698 / 3-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 683 / 2-3-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 688 / 2-3-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4174/2013 2014
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 687 / 2-3-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4174/2013 2014
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 684 / 2-3-2016 ΕΝΦΙΑ
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 685 / 2-3-2016 Κ.Β.Σ., ΕΙΣΟΔΗΜΑ & Φ.Π.Α.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 686 / 2-3-2016 Κ.Β.Σ.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 685 / 2-3-2016 Κ.Β.Σ., ΕΙΣΟΔΗΜΑ & Φ.Π.Α.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 686 / 2-3-2016 Κ.Β.Σ.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 682 / 1-3-2016 ΕΝΦΙΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 672 / 1-3-2016 ΕΝΦΙΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 673 / 1-3-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 674 / 1-3-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 671 / 1-3-2016 ΚΒΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 670 / 1-3-2016 ΚΒΣ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 669 / 1-3-2016 ΕΝΦΙΑ ΕΕΤΗΔΕ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 679 / 1-3-2016 Φ.Π.Α.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 680 / 1-3-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 675 / 1-3-2016 ΕΝΦΙΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 678 / 1-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 677 / 1-3-2016 Κ.Β.Σ.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 676 / 1-3-2016 Κ.Β.Σ.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 681 / 1-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 674 / 1-3-2016 EΙΣΟΔΗΜΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 673 / 1-3-2016 EΙΣΟΔΗΜΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615 / 29-2-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614 / 29-2-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 613/29-02-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔΑΘΗΝΑΣΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ634\29_02_2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615/29-02-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614/29-02-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 608/29-02-2016 ΕΕΤΗΔΕ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 628/29-02-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 610/29-02-2016 ΕΕΤΗΔΕ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 609/29-02-2016 ΕΕΤΗΔΕ