Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3632/31-10-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3620/31.10.2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3605/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3613/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3635/31-10-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Ανακριβές τίμημα συμβολαίου πώλησης ακινήτου
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3634/31-10-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Ανακριβές τίμημα συμβολαίου πώλησης ακινήτου
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3615/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3614/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3603/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3604/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3601/27-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3599/27-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3600/27-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3597/27-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3598/27-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3591/25.10.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3593/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3589/25-10-2016 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3592/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3590/25-10-2016 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3586/25-10-2016 ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3596/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3585/25-10-2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3595/25-10-2016 ΕΝΦΙΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3594/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3587/25-10-2016 ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3588/25.10.2016 ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3572/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3575/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3563/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3566/24-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3560/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3562/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3561/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3556/24-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3581/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3584/24-10-2016 ΦΠΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3583/24-10-2016 ΚΒΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3582/24-10-2016 ΚΒΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3569/24-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3580/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3579/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3578/24.10.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3574/24-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3573/24-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3550/24-10-2016 ΦΠΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3555/24-10-2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Μ.Α. (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ)
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3553/24-10-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3552/24-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3565/24-10-2016 ΕΝΦΙΑ