Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3585/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3584/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3580/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3582/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-09-2015 07-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3581/07-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3546 / 4-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3548/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3549/04-09-2015 ΦΠΑ επιστροφή
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3562/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3559 / 4-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3561 / 4-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3547 / 4-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3553/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3550/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3552/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3551/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3554/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3558/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3557/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3556/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3555/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2015 04-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3560/04-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-09-2015 03-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3543/03-09-2015 ETAK-ΦΑΠ
03-09-2015 03-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3545/03-09-2015 Κ.Β.Σ.
03-09-2015 03-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3544/03-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3538/02-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3542/02-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3541/02-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3540/02-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2015 02-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3539/02-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3517/01-09-2015 Πρόστιμο άρθρου 10 Ν.1809/1988 ΦΗΜ, Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3528/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3530/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3529/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3506/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3526/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3507/01-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3518/01-09-2015 Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3514/01.09.2015 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ-Φ.Π.Α
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3524 / 1-9-2015 Κ.Β.Σ.
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3515 / 1-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3527/01-09-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3512/01.09.2015 Φ.Π.Α
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3513/01.09.2015 ΚΦΑΣ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3510/01.09.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3511/01.09.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3509/01.09.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3520/01-09-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3525/1-9-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ.
01-09-2015 01-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3521/01-09-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ