Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2315/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΣΦΥΓΗΣ 2317/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2316/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2292 / 3-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2307/3-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2318/3-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2310/3-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2309/3-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2308/3-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2305/3-6-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2306/3-6-15 ΚΒΣ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2321/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2298 / 3-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2313 / 3-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2299 / 3-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2297 / 3-6-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2312/03.06.2015 ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2291/03-06-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ.
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2311/03.06.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2300/03-06-2015 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ν. 4111/2013
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2314/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2303/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2302/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2301/03-06-2015 ΚΦΑΣ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2287/03-06-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2296/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2295/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2294/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2293/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2290/03-06-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2289/03-06-2015 Κ.Β.Σ.
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2288/03-06-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2285/03-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2286/03-06-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2271 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2273 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2272 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2257 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2264 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2259 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2258 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2251 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2256 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2255 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2254 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2253 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2252 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2269 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2270 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2267 / 2-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ