Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 186/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 185/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 187/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 182/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 184/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 183/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 179/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 181/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 180/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 175/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 178/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 177/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 176/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 172/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 174/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 173/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 169/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 171/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 170/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 166/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 168/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 167/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 165/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 164/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155/13-12-2013 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161/13-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156/13-12-2013 ΚΒΣ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153/13-12-2013 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154/13-12-2013 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152/13-12-2013 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149/12-12-2013 Φ.Α.Π.
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150/12-12-2013 Φ.Α.Π.
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148 / 12-12-2013 ΚΒΣ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143/11-12-2013 ΚΒΣ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 144/11-12-2013 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145/11-12-2013 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147/11-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146/11-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-12-2013 10-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141/10-12-2013 ΚΦΑΣ
10-12-2013 10-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140/10-12-2013 ΦΠΑ
10-12-2013 10-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142/10-12-2013 ΚΒΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139/09-12-2013 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137/09-12-2013 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138/09-12-2013 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136/09-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135/6-12-2013 ΚΒΣ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 130/06-12-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132/06-12-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131/06-12-2013 Φ.Α.Π.