Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4413/13-11-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4409/13-11-15 ΕΝΦΙΑ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4412/13-11-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4411/13-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4410/13-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4408/13-11-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4454/13-11-15 Κ.Φ.Α.Σ.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4421/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4419/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4420/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4416/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4418/13-11-2015 Φ.Π.Α.
13-11-2015 13-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4417/13-11-2015 Φ.Π.Α.
12-11-2015 12-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4396 / 12-11-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-11-2015 12-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4395 / 12-11-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
11-11-2015 11-11-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4394/11-11-2015 ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4392/10-11-2015 ΚΒΣ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4390/10.11.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4391/10.11.2015 ΦΠΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4393/10-11-2015 ΦΜΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4388/10-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4389/10-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4387/10-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4381/09-11-2015 Κ.Β.Σ.
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4375 / 9-11-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4384/09-11-2015 ΦΜΑ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4373/09-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4385/09.11.2015 ΚΒΣ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4374/09-11-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4382/09-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4386/09-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4383/09-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4376/09-11-2015 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4380/09-11-2015 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4379/09-11-2015 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4378/09-11-2015 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4377/09-11-2015 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
09-11-2015 09-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4372/09-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Κ.Β.Σ. - ΦΠΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4354 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4366/06.11.2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4369 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4358/06-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4359/06-11-15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4357/06-11-15 ΚΒΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4367 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4371 / 6-11-2015 ΕEΤΗΔΕ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4370 / 6-11-2015 EΠΙΔΟΜΑ BIΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4363/06.11.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4365/06.11.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4364/06.11.2015 ΦΠΑ