Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1164 / 23-3-2015 ΕΝΦΙΑ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1162/23-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1170/23-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1169/23-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1168/23-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1167/23-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1155 / 23-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1154 / 23-3-2015 ETAK - ENΦΙΑ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1171 / 23-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1174/23.03.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1165/23-03-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ ΑΡ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1173/23-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1172/23-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1166/23-03-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΑΡ. 5 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν. 2523/97
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1157/23-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1163/23-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1161/23-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1160/23-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1159/23-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1158/23-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1153/23-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2015 23-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1156/23-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1146 / 20-3-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1152 / 20-3-2015 Φ.Α.Π. 2011-2012-2013
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1147 / 20-3-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1145 / 20-3-2015 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1143/20-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1144/20-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1148/20-03-2015 ΕΝΦΙΑ
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1150/20-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1149/20-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1141/20-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1151 / 20-3-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
20-03-2015 20-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1142/20-03-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
19-03-2015 19-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1137 / 19-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-03-2015 19-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1138 / 19-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-03-2015 19-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1133/19-03-2015 ΚΒΣ
19-03-2015 19-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1140 / 19-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-03-2015 19-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1139/19.03.2015 Κ.Φ.Α.Σ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
19-03-2015 19-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1135/19-03-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
19-03-2015 19-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1136/19-03-2015 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
19-03-2015 19-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1132/19-03-2015 Κ.Β.Σ.
19-03-2015 19-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1134/19-03-2015 Κ.Β.Σ.
18-03-2015 18-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1117 / 18-3-2015 ΦΠΑ
18-03-2015 18-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1118 / 18-3-2015 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
18-03-2015 18-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1104 / 18-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-03-2015 18-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1106 / 18-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-03-2015 18-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1105 / 18-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-03-2015 18-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1122/18-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
18-03-2015 18-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1103 / 18-3-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.