Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 120/24-01-2014 ΦΑΠ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 112/23-01-2014 ΚΒΣ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 117/23-01-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ν.3986/2011)
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 113/23-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 116/23-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 115/23-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 114/23-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 109/23-01-2014 Κ.Β.Σ.
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 110/23-01-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 111/23-01-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
22-01-2014 22-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 108 / 22-1-2014 Κ.Β.Σ.
22-01-2014 22-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 107/22-01-2014 ΕΝΦΙΑ
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 105 / 21-1-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 104 / 21-1-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 103 / 21-1-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 106/21-1-14 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 101/21-01-14 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
21-01-2014 21-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102/21-01-14 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99 / 20-1-2014 Κ.Β.Σ.
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100/20-01-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 118 / 20-1-2014 ΚΒΣ
20-01-2014 20-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 119 / 20-1-2014 ΚΒΣ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 96/17-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 97/17-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 94/17-01-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 90 / 17-1-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΦΠΑ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 91 / 17-1-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 92 / 17-1-2014 ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΕΦΚ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 98/17-01-2014 ΚΒΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 89/17-01-2014 ΦΠΑ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 93/17-01-2014 ΦΠΑ – ΚΒΣ – ΕΦΚ
17-01-2014 17-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 95/17-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 85/16-01-14 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 87/16-01-14 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 86/16-01-14 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 84/16-01-14 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 88/16-01-2014 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 82 / 16-1-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΕΡΔΩΝ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 79/16-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 81/16-01-2014 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 80/16-01-2014 ΦΠΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78/16-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 76/16-01-2014 ΚΒΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 77/16-01-2014 ΚΒΣ
16-01-2014 16-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 83/16-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
15-01-2014 15-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 75/15-01-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ν.3986/2011)
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 73/14-01-2014 Κ.Β.Σ.
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 68/14-01-2014 ΚΒΣ
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 69 / 14-1-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-01-2014 14-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70 / 14-1-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ