Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2526/11-07-2016 Κ.Β.Σ. ΦΟΡΟΡΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2525/11-07-2016 Κ.Β.Σ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2514/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2521/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2520/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2519/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2518/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2517/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2516/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2515/11-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2546 / 11-7-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2548 / 11-7-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2547 / 11-7-2016 Κ.Β.Σ.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2524 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2545 / 11-7-2016 Κ.Β.Σ.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2537 / 11-7-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2536 / 11-7-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2535 / 11-7-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2534 / 11-7-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2532 / 11-7-2016 Φ.Π.Α.
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2531 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2542 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2544 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2543 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2539 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2541 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2540 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2538 / 11-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-07-2016 11-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2549 / 11-7-2016 Ε.Λ.Π.
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2507/08-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΚΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2508 / 8-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡ. 10 ΠΑΡ.1,3 ΠΕΡ. δ’ και ΠΕΡ. στ’ ΤΟΥ Ν.1809/88
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2505 / 8-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2506 / 8-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2503 / 8-7-2016 ΚΦΑΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2511 / 8-7-2016 Εισόδημα
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2510 / 8-7-2016 Εισόδημα
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2509 / 8-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2504 / 8-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2502 / 8-7-2016 ΑΡΘΡΟΥ 4 του ν. 3446/2006
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2499 / 7-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4337/2013
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2498 / 7-7-2016 Κ.Β.Σ.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2501 / 7-7-2016 Κ.Β.Σ.- Πρόστιμο άρθρ. 54 παρ. ιθ΄ και 2γ΄Ν.4174/2013
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2500 / 7-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΒΣ ΦΠΑ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2497/6-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2496 / 6-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2494/6-7-2016 ΚΦΑΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2495/06-07-2016 ΚΒΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2491 / 6-7-2016 Φ.Π.Α.
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2493 / 6-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-07-2016 06-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2492 / 6-7-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ