Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 862/22-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2014 22-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 863/22-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 852/ 17-04-2014 ΦΑΠ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 853/17-04-2014 ΦΑΠ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 840/17-04-14 ΚΒΣ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 855/17-04-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 837 / 17-4-2014 ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 839/17-04-2014 Κ.Β.Σ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 836/17-04-2014 ΚΒΣ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 849/17-04-2014 ΚΒΣ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 844 / 17-4-2014 ΕΕΤΗΔΕ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 843 / 17-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842 / 17-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 832/17-4-14 Φ.Α.Π.
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 835/17-4-14 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834/17-4-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833/17-4-14 ΦΠΑ - ΕΦΚ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 829/17-4-14 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 831/17-4-14 Φ.Α.Π.
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 830/17-4-14 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 841/17-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 854/17-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 838/17-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 848/17-04-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 851/17-04-2014 ΚΦΑΣ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 850/17-04-2014 ΚΒΣ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 845/17-04-2014 ΦΠΑ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 847/17-04-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
17-04-2014 17-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 846/17-04-2014 ΦΠΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 826/16-04-2014 ΦΠΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 828/16-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 823/16-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 825/16-04-2014 ΦΠΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 824/16-04-2014 ΦΠΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 805/16-04-2014 ΚΒΣ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 806/16-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 801 / 16-4-2014 Φ.Π.Α.
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 822/16-04-2014 ANAΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 807/16-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 819 / 16-4-2014 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 819 / 16-4-2014 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 820 / 16-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 821 / 16-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 802/16-04-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 804/16-04-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 803/16-04-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 817/16-04-2014 ΦΠΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 815/16-04-2014 ΦΠΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 816/16-04-2014 ΦΠΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 813/16-04-2014 ΦΠΑ