Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 247/20-12-2013 ΚΒΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 222 / 19-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 223 / 19-12-2013 ΦΠΑ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 224 / 19-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 225 / 19-12-2013 ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 1882/1990
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 229/19-12-2013 ΦΑΠ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 221/19-12-2013 ΚΒΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 227 / 19-12-2013 ΚΒΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 226 / 19-12-2013 ΚΒΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 230/19-12-2013 Κ.Β.Σ.
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 228/19-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 217/18-12-2013 Φ.Α.Π.
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 218/18-12-2013 Φ.Α.Π.
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 219/18-12-2013 ΚΒΣ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 220 / 18-12-2013 ΚΒΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 214/16-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 213/16-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 216/16-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 215/16-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 212/16-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151 / 13-12-2013 ΚΒΣ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159/13-12-13 ΦΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160/13-12-13 ΦΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157/13-12-13 ΦΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162/13-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158/13-12-13 ΦΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 209/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 211/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 210/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 206/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 208/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 207/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 203/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 205/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 204/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 198/13-12-13 ΦΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 202/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 201/13-12-13 ΦΜΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 200/13-12-13 ΕΤΑΚ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 199/13-12-13 ΕΤΑΚ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 195/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 197/13-12-13 ΦΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 191/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 194/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 193/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 192/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 188/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 190/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 189/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ