Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 356/26-02-2014 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 362/26-02-2014 ΕΤΑΚ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 361/26-02-2014 ΦΑΠ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 359/26-02-2014 Ε.Φ.Α.
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 358/26-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 360/26-02-2014 Ε.Φ.Α.
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 357/26-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 367/26-02-2014 Φ.Π.Α.
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 363/26-02-2014 Φ.Π.Α.
26-02-2014 26-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 364/26-02-2014 Φ.Π.Α.
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 353/25-02-2014 ΚΒΣ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 355/25-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 344/25-02-14 ΚΒΣ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 354 / 25-2-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ- Κ.Β.Σ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 350 / 25-2-2014 ΚΒΣ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 351 / 25-2-2014 ΚΒΣ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 352 / 25-2-2014 ΚΒΣ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 347 / 25-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 348/25-02-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 349/25-02-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 345/25-02-2014 ΚΒΣ
25-02-2014 25-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 346/25-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 343/24-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 341/24-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 342/24-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 340/24-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 339/24-02-2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 338/24-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 333 / 24-2-2014 ΚΒΣ
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 336 / 24-2-2014 Φ.Π.Α.
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 337 / 24-2-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν/ 2523/1997
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 334 / 24-2-2014 Φ.Π.Α.
24-02-2014 24-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 335 / 24-2-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
23-02-2014 23-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 360C/23-02-2014 Φ.Α.Π.
23-02-2014 23-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 360D/23-02-2014 Φ.Μ.Α.Π.
23-02-2014 23-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 360A/23-02-2014 Ε.Φ.Α. – Ε.Τ.Α.
23-02-2014 23-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 360B/23-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2014 21-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 330/21-02-2014 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
21-02-2014 21-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 331/21-2-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Α.Π.
21-02-2014 21-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 328/21-02-2014 Κ.Β.Σ.
21-02-2014 21-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 329/21-02-2014 Κ.Β.Σ.
21-02-2014 21-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 332/21-02-2014 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ * ΕΙΚΟΝΙΚΑ * ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΦΠΑ * ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 314/19-02-2014 ΦΑΠ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 315/19-02-2014 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 323/19-02-2014 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 320 / 19-2-2014 ΚΒΣ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 321 / 19-2-2014 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 319 / 19-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 325 / 19-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
19-02-2014 19-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 326 / 19-2-2014 ΑΤΒ