Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-10-2015 12-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4167/12-10-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
12-10-2015 12-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4166/12-10-2015 ΚΦΑΣ
12-10-2015 12-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4174 / 12-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-10-2015 12-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4173 / 12-10-2015 ΦΠΑ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4150 / 9-10-2015 ΚΒΣ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4151 / 9-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4146/09-10-2015 ΚΒΣ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4145/09-10-2015 ΚΒΣ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4152/09-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4137 / 9-10-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4154/09-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4156/09-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4155/09-10-15 ΚΒΣ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4153/09-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4159 / 9-10-2015 Κ.Β.Σ.
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4136/9-10-15 Κ.Β.Σ.
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4144/09-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4143/09-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4139/09-10-2015 ΚΒΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4140/09-10-2015 ΚΒΣ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4149/09-10-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4158/09-10-15 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4157/09-10-15 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4141/09-10-2015 Φ.Π.Α.
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4148/09-10-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4147/09-10-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4142/09-10-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4138/09-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
06-10-2015 06-10-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4132/06-10-2015 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΦΠΑ
06-10-2015 06-10-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4133/06-10-2015 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΦΠΑ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4131/06-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4134/06.10.2015 Κ.Β.Σ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4135/06.10.2015 Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4128/06-10-2015 ΦΠΑ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4129/06-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4130/06-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4124/05-10-15 ΜΗΤΡΩΟ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4125/05-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4123/05-10-15 ΤΕΛΗ (ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων)
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4127/05-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4120/5-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4126/05-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4121/05-10-2015 ΚΒΣ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4122/05-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4116 / 2-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4118 / 2-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4117 / 2-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4111 / 2-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4112 / 2-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4113/02-10-2015 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔ