Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6164/05-12-2017 ΚΒΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6166/05-12-2017 ΚΒΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6164/05-12-2017 ΚΒΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6155/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6163/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6158/05-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6157/05-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6156/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6152/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6154/05-12-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6153/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6151/05-12-2017 ΦΠΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6179/05-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΑΡΘ. 79 Ν.4472/2017
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6177/05-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6178/05-12-2017 Φ.Π.Α
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6174/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6176/05-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6175/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ Δ.Φ.Ε
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6171/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6173/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6172/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6167/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6170/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6169/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6168/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6180/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6161/05-12-2017 ΦΠΑ - Πρόστιμο άρθ 35 ν.2238/94 πίνακα ΕΚΚΟ – Αλλοδαπή Ιδιοκτησίας Ακινήτου
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6162/05-12-2017 Παρακρατούμενος φόρος εργολάβων/εργοληπτών – Αλλοδαπή Ιδιοκτησίας Ακινήτου
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6160/05-12-2017 ΦΑΠ – ΕΦΑ - Πρόστιμο άρθρου 54 του Ν.4174/2013 – Αλλοδαπή Ιδιοκτησίας Ακινήτου
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6159/05-12-2017 ΚΦΑΣ – Αλλοδαπή Ιδιοκτησίας Ακινήτου
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6150/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6149/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6142/04-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛHΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6145/04-12-2017 ΦΜΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6144/04-12-2017 Φ.Μ.Α.Π – Ε.Φ.Α – Ε.Τ.Α.Κ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6143/04-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛHΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6139/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ –επανέλεγχος με συμπληρωματικά στοιχεία
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6141/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6140/04-12-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6137/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6138/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6130/04-12-2017 ΦΠΑ – Δηλώσεις Ν.4446/2016
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6136/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6129/04-12-2017 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6148/04-12-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. β’ του ν.4337/2015
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6147/04-12-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. β’ του ν.4337/2015
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6146/04-12-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. β’ του ν.4337/2015
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6135/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - Απαράδεκτη
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6134/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.4446/2016
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6133/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ