Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 215/09-01-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 214/09-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 211/09-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 212/09-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 210/9-1-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 209/9-1-2018 ΕΝΦΙΑ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 207/9-1-2018 ΕΝΦΙΑ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 208/9-1-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 206/09-01-2018 ΦΜΑ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 205/09-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
09-01-2018 09-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 204/09-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 123/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155/08-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150/08-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152/08-01-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.36 & 1ΤΟΥ Ν.2859/2000
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147/8-1-2018 ΕΝΦΙΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145/08-01-2018 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143/08-01-2018 ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 144/08-01-2018 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140/08-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142/08-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141/08-01-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139/08-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137/08-01-2018 ΦΜΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136/08-01-2018 ΦΜΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΟΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131/08-01-2018 ΦΜΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129/08-01-2018 ΦΜΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 130/08-01-2018 ΦΜΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128/08-01-2018 ΦΜΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 127/08-01-2018 ΦΜΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 126/08-01-2018 ΦΜΑ
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 124/08-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
08-01-2018 08-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 125/08-01-2018 ΦΜΑ
05-01-2018 05-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99/05-1-2018 ΕΝΦΙΑ
05-01-2018 05-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 95/05-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
05-01-2018 05-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 98/05-01-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
05-01-2018 05-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 97/5-1-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 παρ.2 ε’ ν.4174/2013 για διπλό ΑΦΜ
05-01-2018 05-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 96/05-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
05-01-2018 05-01-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 93/05-01-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)