Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2124/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2118/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2122/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2121/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2120/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2119/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2117/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2109/4-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2110/4-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2108/04-07-2014 ΚΒΣ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2104/04-07-2014 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2107/04-07-2014 ΚΒΣ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2106/04-07-2014 ΚΒΣ
04-07-2014 04-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2105/04-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
03-07-2014 03-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2096/03-07-2014 ΚΒΣ
03-07-2014 03-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2098/03-07-2014 ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α.Φ.Ε.
03-07-2014 03-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2099/03-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
03-07-2014 03-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2102 / 3-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2014 03-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2101 / 3-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2014 03-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2103 / 3-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2014 03-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2100 / 3-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-07-2014 03-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2097/03-07-2014 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2095/02-07-2014 ΕΕΤΑ * ΕΕΤΗΔΕ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2126/02-07-2014 ΦΠΑ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2090/02-07-2014 ΦΠΑ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2093/02-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2092/02-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2091/02-07-2014 ΦΠΑ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2089 / 2-7-2014 ΚΒΣ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2094 / 2-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2083/2-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2087/02-07-2014 ΦΠΑ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2088/02-07-2014 ΦΠΑ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2084/02.07.2014 Κ.Β.Σ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2086/02.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
02-07-2014 02-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2085/02.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2046/01-07-2014 ΦΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2050/1-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2056/1-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2055/1-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2054/1-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2053/1-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2052/1-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2051/1-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2048/1-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2049/1-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2081/01.07.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2009-10-11-12-13
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2070/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2072/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-07-2014 01-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2071/01-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ