Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4012/30-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4008/30-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4010/30-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4009/30-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4005/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4000/29-11-2016 Φ.Μ.Α.
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4004/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4001/29-11-2016 Φ.Μ.Α.
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3998/29-11-2016 Φ.Μ.Α.
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3999/29-11-2016 Φ.Μ.Α.
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4003/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4006/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4007/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4002/29-11-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3979/28-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3976/ 28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3978/28-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3993/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3969/28.11.2016 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013-2014
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3975/28.11.2016 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤ. 2015
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3985/28-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3986/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3983/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3984/28-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3982/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3970/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3990/16-11-2016 ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3991/28-11-2016 ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3989/16-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3988/28-11-2016 ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΦ. ΑΛΛ.
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3977/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3987/28-11-2016 ΕΦΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3981/28-11-2016 ΦΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3972/28-11-2016 ΚΒΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3974/28-11-2016 Φ.Π.Α.
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3973/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3971/28-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3980/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3992/28-11-2016 ΚΒΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3994/28-11-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3997/28-11-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Προσαύξηση Περιουσίας
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3996/28-11-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Προσαύξηση Περιουσίας
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3995/28-11-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3960/25-11-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3961/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3959/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3956/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3957/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3950/25-11-2016 ΚΒΣ
25-11-2016 25-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3951/25-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ